KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-2

TÜRK DEMOKRASİ TARİHİNDE I. MEŞRUTİYET DÖNEMİ

Hakan Uzun 

Osmanlı Devleti’nin, devleti kurtarabilmek amacıyla başlattığı modernleşme sürecinin sonuçları, ona paralel olarak gelişen demokratikleşme sürecinin gelişimi üzerinde de etkili olmuştur. Bundan dolayı da Türkiye’deki demokratikleşme sürecinin, modernleşme sürecine paralel olarak değerlendirilmesi daha doğru olacaktır. Ayrıca bu süreç içerisinde örnek alınan Batı modeli, Batı’daki demokratikleşme sürecine benzer sonuçlar ortaya çıkarmamıştır. Çünkü Türkiye’de, süreç Batı’dan daha farklı gerekçelerle ortaya çıktığından, demokratikleşme sürecinin geldiği nokta ve süreç içerisinde yaşananlar da Batı’dan daha farklı olmuştur. Türkiye’de Anayasal sürecin başlangıcını ihtiva etmesi açısından I. Meşrutiyet dönemi Türkiye’nin demokrasi tarihinde özel bir yere sahip olup; bu dönemde yaşananların demokratik gelişim üzerindeki etkilerini tesbit etmek son derece önemlidir.Modernleşme,  Demokrasi,  Meşrutiyet 
  
Makale Gönder