KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-2

TÜRK TARİH ÖĞRETİMİ PROGRAMLARINDA DEĞİŞİKLİKLER VE AVRUPA TARİHİNİN YERİ
Erkan DİNÇ 

Bu bildiri ülkemizdeki tarih öğretimi anlayışının 1930’lardan günümüze kadar gösterdiği değişmeleri ele almaktadır. Tarih yazımı ve anlayışında çeşitli dönemlerde görülen genel değişmelerin tarih öğretimimizi nasıl ve ne yönde etkilediği müfredat programları ve dolayısıyla ders kitaplarında farklı dönemlerde uygulamaya konulan değişikliklerle karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, cumhuriyet döneminin başından günümüze kadar çeşitli dönemlerde yürürlüğe konulan müfredat programları ve yine bu dönemlerde okutulan çeşitli ders kitapları incelenerek söz konusu değişmelerin Avrupa tarihine nasıl yaklaşıldığını ve bu alana programlarda ve ders kitaplarında ayrılan yer ve saatlerin artırılıp kısıtlanması üzerindeki etkileri ülkemizin geçirmiş olduğu sosyo­kültürel ve siyasal değişmeler de dikkate alınarak değerlendirilmiştir.Tarih müfredat programları,  tarih ders kitapları,  Avrupa tarihi 
  
Makale Gönder