KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-1

EĞİTİM BİLİMLERİ DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN İSTATİSTİKSEL BİLGİ YETERLİLİKLERİ
Sultan Bilge KESKİNKILIÇ,  Abbas ERTÜRK 

Doktora eğitimi, bilim insanı yetiştirmenin en önemli basamağıdır. Bu eğitimin sonunda bireylerden beklenen bilim insanı adayları olarak yeni bilgiler üretmeleridir. Doktora eğitiminin amacı: öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Bu amaçlardan yola çıkarak doktora eğitimi almış ya da almakta olan bir bireyin sahip olması gereken bazı yeterlilikler olduğu söylenebilir. Bu yeterlilikler, bağımsız araştırma yapabilme, alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilme ve yorumlayabilme, ayrımlama ve bileştirme yapabilme olarak sayılabilir.

Bu bağlamda araştırmacılar bir araştırma problemi çözerken uygun ölçek türleri ve istatistik yöntem ve tekniklerini kullanırlar.

Bu araştırmanın amacı, Eğitim Bilimlerinde, PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik), EPÖ (Eğitim Programları Öğretimi) ve EYD (Eğitim Yönetimi ve Denetimi) bilim dallarında doktora eğitimi gören öğrencilerin istatistikle ilgili bilişsel alanda bilgi düzeyindeki yeterlilikleri belirlemektir.

Araştırma sonucunda, eğitim bilimleri bölümünde doktora eğitimlerini sürdüren öğrencilerin bilişsel alanda istatistiksel bilgi düzeyinde eğitim gereksinimleri olduğu belirlenmiştir.İstatistik,  İstatistiksel Yeterlik,  Lisansüstü Eğitim 
  
Makale Gönder