KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-2

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMEDE PORTFOLYO DOSYALARININ DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ
Engin KARADAĞ,  Ahmet ÖNEY 

Eğitimde olmazsa olmaz üç bölüm planlama, öğretim ve değerlendirmedir. Bu bölümlerden değerlendirme eğitim-öğretiminde istenilen amaç ve davranışlara ulaşılıp ulaşılmadığının ölçümünün yapıldığı bölümdür. Bu bölüm eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerine göre hazırlanan çeşitli değerlendirme araçları ile yapılmaktadır.

Bu çalışmada müfredat sistemimize yeni giren yapılandırmacılığa paralel olarak, öğrencinin kapasitesinin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılan alternatif yaklaşımlardan bahsedilmektedir. Yapılandırmacı yaklaşımda öğrenme ve ölçme arasındaki ilişki vurgulanmış, çoklu ölçme yöntemlerinin kullanılması gerekliliğine değinilmiştir. Alternatif ölçme yöntemlerinden biri olarak da portfolyo dosyalarının değerlendirme aracı olarak kullanabilirliği üzerinde durulmaktadır.Portfolyo,  Ölçme Değerlendirme,  Müfredat,  Öğrenci 
  
Makale Gönder