KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE STEM VE STEAM EĞİTİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
Aysun ATA AKTÜRK,  Hasibe Özlen DEMİRCAN 

Bu çalışma, ulusal ve uluslararası alan yazında yer alan, okul öncesi eğitimde STEM ve sanatın STEM disiplinleri ile bütünleştirilmesine dayanan STEAM eğitimi uygulamalarına odaklanmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, altı farklı veri tabanı çeşitli anahtar kelimeler kullanılarak taranmış ve son 10 yılda yayınlanmış olan 22 akademik çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışmalar yöntemleri, yayınlandıkları yıl, katılımcıları ve temel bulguları açısından ele alınmıştır. Bu çalışmada gerçekleştirilen detaylı alan yazın taraması, STEM ve özellikle de sanat ile bütünleştirilmiş STEM eğitiminin ulusal ve uluslararası alan yazında az sayıda çalışma tarafından ele alınan iki yeni araştırma alanı olduğuna işaret etmektedir. Diğer yandan, son on yıla ait bu sınırlı alan yazın bütünleştirilmiş fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat etkinliklerinin okul öncesi dönem çocuklarının bu disiplinlere yönelik öğrenmeleri üzerindeki katkısını desteklemektedir. Çalışmanın tartışma kısmında, alan yazında yer alan çalışma bulguları göz önünde bulundurularak, Türkiye’deki okul öncesi eğitime yönelik bazı öneriler sunulmuştur.STEM,  STEAM,  okul öncesi eğitimi,  içerik analizi 
  
Makale Gönder