KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-2

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Şenay Sezgin NARTGÜN,  Engin YÜKSEL 

Çağımızda kaliteli üretimi gerçekleştirebilecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeye uyum sağlayabilecek, iş hayatının ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli tekniker ve meslek elemanlarını yetiştirecek eğitim sisteminin sahip olduğu girdilerin temel özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda bu araştırmanın amacı, Yükseköğretim sisteminin önemli bir bileşeni olan meslek yüksekokullarında, nasıl bir öğrenci profilinin bulunduğunun belirlenmesidir. Bu araştırma, bir sosyoekonomik profil çalışması olarak yatay bir sosyal bilim çalışmasıdır. Araştırmada elde edilen veri tabanı ile, bir boyutu mikro ve yatay bir araştırmanın genel sonuçları ortaya konulmak, diğer bir boyutu ile bir çok dikey çalışmanın bir unsurunu oluşturabilecek verileri ortaya çıkartmak amaçlanmıştır. Bu çalışmada verilerin oldukça sınırlı bir analizine yer verilerek genel bir profil sunulmaya çalışılmıştır. Araştırma bulgularına göre; ankete katılan öğrencilerin %49.31’inin genel lise mezunudur. %55.17’sinin ailesi şehir merkezinde ikamet etmekte, %85.17’sinin ailesi sosyal güvenceye sahip bulunmakta, %55.86’sı öğrenim bursu ya da kredi almakta, %23.10’u yarı zamanlı bir işte çalışmakta ve %6.92’si kendisine ait bir arabaya sahip bulunmaktadır. Bu araştırma sonuçları Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu’nun çağdaş ve modern eğitim çalışmaları yapabilmesi için bir kaynak mahiyetindedir. Ayrıca Üniversite yöneticilerine hâli hazırdaki öğrencilerinin profilleri hakkında bir veri tabanı oluşturmaktadır.Meslek Yüksekokulu,  Sosyoekonomik düzey,  Öğrenci profili,  Ekonomik profil 
  
Makale Gönder