KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİKROÖĞRETİM DENEYİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE OKUL UYGULAMALARI DERSİNDEN BEKLENTİLERİ

Seval Deniz Kılıç 

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının okul uygulamaları dersi kapsamında gerçekleştirilen mikro öğretim çalışmalarına ilişkin görüşlerini ve bu dersten beklentilerini belirlemektir. 2013-2014 eğitim öğretim döneminde yürütülen bu çalışmanın katılımcıları matematik lisans programı mezunu ve pedagojik formasyon sertifika programına kayıtlı 15 öğretmen adayıdır. Bu çalışmada özel durum çalışması kullanılmıştır. Adaylar, biri fakültede biri uygulama okulunda olmak üzere iki mikro öğretim çalışması yapmışlardır. Program sonunda adaylara yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmış ve veriler tematik içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonunda öğretmen adaylarının uygulama okulunda yapılan mikro öğretimi daha faydalı buldukları, iletişim ve sınıf yönetiminin önemini anladıkları, teori ile uygulama arasındaki bağı gördükleri ve öğretmenlik becerisinin gelişimi için daha fazla bilgi ve deneyime ihtiyaç duydukları ortaya çıkmıştır.pedagojik formasyon,  mikro öğretim,  öğretmen eğitimi 
  
Makale Gönder