KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2001/Cilt 2,Sayı-2

MALATİONUN DROSOPHİLA MELANOGASTER' DE FENOTİPİK ÖZELLİKLER, EŞEY ORANI VE ERGİN BİREY &CCEDİL;IKIŞI ÜZERİNE ETKİLERİ

Bilber Bahçeci,  Orhan Arslan 

Bu çalışamada, organofosforlu bir insektisit olan melationun Drosophila melanogaster' in fenotipik özellikleri, eşey oranı ve ergin birey sayısı üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla değişik konsantrasyonlarda hazırlanan malation çözeltileri taze besi yerlerine katılarak F1 nesli besi yerlerinde yetiştirilmiştir. İncelemeler sonucu malationun ergin birey sayısını azalttığı; toraks, bacak, kanat ile abdomende bazı anormalliklere sebep olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, malationun F1 bireylerinin eşey oranı üzerine etkisi de gösterilmiştir.

Malationun Drosophila melanogaster' in ergin birey sayısı, fenotipik özellikleri ve eşey oranı üzerine yaptığı bu olumsuz etkilerin olası mekanizmaları tartışılmıştır.Drosophila,  Malation,  Fenotipik anormallik,  Eşey oranı 
  
Makale Gönder