KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2001/Cilt 2,Sayı-2

KARAKOYUN DERESİ ATIK SUYU İLE SULANAN TOPRAKTA YETİŞTİRİLEN MAYDANOZ (PETROSELİNUM CRİSPUM) BİTKİSİNDE TOKSİK ELEMENT BİRİKİMİ

Mahmut Doğan 

Bu araştırmada Şanlıurfa şehir merkezinden geçen evse! ve endüstriyel atıklarla kirlenmiş Karakoyun deresi suyu ile sulanarak yetiştirilen maydanoz (Petroselinum crispum) bitkisinde toksik element birikimi ve bu birikim üzerine gübrelemenin etkisi araştırılmıştır. Atık su ile birlikte gübre uygulanan topraktan bitkilere önemli miktarda toksik element geçtigi tespit edilmiştir. Ancak Cd (6.76- 8.6 µg/ kuru ağırlık) ve Pb (3.85-4.16 µg/ kuru ağırlık) dışındaki elementler normal değerler aralığında bulunmuştur.Maydanoz,  Toksik element,  Atık su,  Gübre 
  
Makale Gönder