KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-2

8-10 YAŞ GRUBU TÜRK ERKEK &CCEDİL;OCUKLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK NORMLARI

Dursun Güler,  Mehmet Günay,  Kemal Tamer,  Gül Baltacı,  Kadir Gökdemir 

Bu çalışmada amaç 8, 9 ve 10 yaşlarındaki erkek çocuklara yönelik sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk normlarının geliştirilmesidir.
Araştırmaya devlet okulları ve özel okullardan 8 yaşında 227, 9 yaşında 217 ve 10 yaşında 226 kişi olmak üzere toplam 670 sağlıklı öğrenci denek olarak alınmıştır.
Ölçümler otur-eriş testi, skinfold ölçümleri, mekik testi, barfiks testi ve 1 mil koş-yürü testi sırası takip edilerek yapılmıştır.
İstatistiksel analizlerde öğrencilerin skinfold ölçümleri ve toplamları, otur-eriş testi, bacaklar bükülü mekik çekme, barfikste kol çekme ve 1 mil koş-yürü testlerine yönelik ortalama, standart sapma, onluk ve çeyrek yüzdelik normları alınmış ve değerlendirilmiştir.
Sonuç olarak, geliştirilmiş olan bu normların, 8, 9 ve 10 yaşlarındaki Türk erkek çocuklara yönelik, ulusallığı temsil edebilecek ve sağlık açısından fiziksel uygunluğa referans olabilecek nitelikte olduğu söylenebilir.Fiziksel Uygunluk,  Çocuklar,  Normlar 
  
Makale Gönder