KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2001/Cilt 2,Sayı-3

EĞİTİCİ KOL &CCEDİL;ALIŞMALARININ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU

Ahmet Şimşek 

Bu çalışmanın amacı, eğitici kol çalışmalarının Cumhuriyet dönemi tarihi gelişimi ve bugünkü durumu hakkında bilgi vermektir. Eğitici kol faaliyetlerinin, eğitimin tamamlayıcı bir parçası olduğu kabul edilmekledir. Bugün okullarımızda, yaklaşık 44 eğitici kol faaliyetine yer verilmektedir. Bu eğitici kollar. ‘ Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği "nin 17. maddesine göre; Öğretmenler Kurulu' nun ders yılı başında yapacağı toplantıda okulun türüne, seviyesine, imkârı ve şartlarına göre, çevre ihtiyaçları da dikkâte alınarak gerekli görülenlerin kurulmasına karar verilir.Eğitici Kol,  Öğretmen,  Rehber Öğretmen,  Yönetmelik 
  
Makale Gönder