KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-2

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNDE AİLENİN YERİ VE ÖNEMİ
Ateş HAYTA 

İçinde olduğumuz yüzyıl birçok teknolojik imkanları insanlığın hizmetine sunarken, bir yandan da insanlığın ortak malı olan çevreden geri getirilmesi zor, hatta imkansız olan varlıkları da alıp götürmektedir. Bugün çevre sorunları diye adlandırdığımız sorunlar hava, toprak, su, bitki, hayvan gibi yaşam temellerimizin yok olması demektir. Doğanın temel fiziksel unsurları olan hava, toprak ve su üzerinde zararlı etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlıların hayati faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen çevre sorunlarının tümü çevre kirliliğini meydana getirmektedir. İçinde yaşadığımız ortamı koruyucu tedbirler alınmadığı takdirde, dünyamız yaşam alanı olmaktan çıkacaktır.Çevre,  Çevre Sorunları,  Çevre Kirliliği 
  
Makale Gönder