KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-3

HİZMETİÇİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI VE DEĞERLENDİRMESİ
Harun YILMAZ,  Hüseyin KOCASARAÇ 

Bu çalışmada, Microsoft ve MEB’in ortaklaşa yürüttükleri Yenilikçi Öğretmenler Programı ve programın değerlendirilmesi hakkında bilgi verilmektedir. Hizmet içi öğretmen eğitimine farklı bir yaklaşım getiren bu programda, öğretmenlerin nasıl eğitim aldıkları ve işbirliğine dayalı olarak programın nasıl yürütüldüğü açıklanmaktadır.
Programın değerlendirmesinde yeterlik ve güvenirlik testleri yapılmış olan anket kullanılmıştır. Ankete cevap veren 124 öğretmenden elde edilen veriler analiz edilmiştir. Analiz sonucu, program başarısı ve gelecekte hizmetiçi eğitim programlarının başarılı olabilmesi için gerekli bazı hususlar hakkında bilgi verilmiştir.hizmet içi öğretmen eğitimi,  değişim,  yenilikçilik,  program değerlendirme 
  
Makale Gönder