KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-2

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ” DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Çavuş ŞAHİN,  Funda YAŞAR 

Bu çalışma, sınıf öğretmeni adaylarının Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi dersine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 28 maddeden oluşan tutum ölçeği, 2009­2010 eğitim-öğretim yılında Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan toplam 255 öğretmen adayına uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, sınıf öğretmeni adaylarının Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi dersine yönelik tutumlarının cinsiyete, yaşa, öğretim türüne ve başarı notuna göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Buna karşın sınıf öğretmeni adaylarının Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi dersine yönelik tutumlarının geldikleri bölgeye, okudukları lise türüne ve sınıfa göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi dersi,  tutum,  öğretim türü,  sınıf seviyesi 
  
Makale Gönder