KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2001/Cilt 2,Sayı-2

SOSYAL BECERİ VE SOSYAL YETERLİK

Cengiz Şahin 

Bu çalışmada, sosyal beceri ve sosyal yeterlik kavramları kuramsal bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Bireylerin sosyal beceri düzeylerinin bilinmesinin ve sosyal beceri eğitimin önemi vurgulanmıştır. Yurt dışında ve ülkemizde sosyal beceri eğitimi konusunda yapılan araştırmalar değerlendirilmiştir.Sosyal beceri,  Sosyal yeterlilik,  Sosyal beceri eğitimi 
  
Makale Gönder