KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-2

AVRUPA BİRLİĞİNE KATILMA SÜRECİNDE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ZORUNLU EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet TAŞDEMİR 

Bu çalışma Türk Eğitim Sisteminde zorunlu eğitimin değerlendirilmesi üzerine betimsel bir çalışmasıdır. Zorunlu eğitim, Türk Milli Eğitim sisteminde bütün vatandaşlara sekiz yıl olarak, devlet tarafından parasız verilmektedir. Bununla birlikte, Türkiye’deki birçok özel faktörden dolayı bu uygulama nicel ve nitel olarak etkili bir şekilde gerçekleştirilmemektedir. Birleştirilmiş sınıflarda öğretim ve taşımalı eğitim Türk Milli Eğitim Sisteminde çok önemli yer teşkil etmektedir. Birleştirilmiş sınıflarda öğretim ve taşıma uygulamaları Türkiye’de kırsal alanların bir problemi olarak kabul edilmektedir. Zorunlu eğitim uygulamaları ve politikaları cumhuriyet döneminde birçok yetersizlikler göstermektedir. Kırsal alanlardaki eğitimin bu temel yetersizlikleri madde-insan kaynakları ve programın uygulamasından kaynaklanmaktadır.Türk Milli Eğitim Sistemi,  Birleştirilmiş sınıflarda öğretim,  İlköğretim programı,  Taşımalı eğitim uygulaması 
  
Makale Gönder