KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-1

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
GÖNÜL ŞENER 

Sosyal medya, sunduğu olanaklardan dolayı insan hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelerek kişilerin yaşam tercihlerini farklılaştırmıştır. Bu araştırmada meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin sosyal medya kullanım durumları ile sosyal medyaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Karma araştırma paradigması doğrultusunda tasarlanan bu çalışmada 70 meslek yüksekokul öğrencisi araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda; öğrencilerin en çok 4 yıldan daha fazladır sosyal medya hesabının olduğu, öğrencilerin çoğu günde bir kereden fazla sosyal medya hesabına erişim sağladığı, sıklıkla 11- 30 dk. aralığında sosyal medyada zaman geçirdiği, sosyal medya hesabına bağlanmada öğrenciler daha çok evi tercih ettikleri ve mobil cihazlarla daha sık erişim sağladıkları, Instagramı daha sıklıkla kullandığı sosyal medya kullanım amacının daha çok iletişim kurmak, gündemi takip etmek ve bilgi edinmek olduğu, sosyal medyanın bilgiye hızlı ulaşmak, haberlere hızlı erişim ve uzaktaki insanlarla iletişim yararlarının olduğu, zaman kaybına neden olduğu, aynı zamanda bağımlılık oluşturduğu, kötü insanların ve kötü yazılımların zararları, asosyallik ve sağlık sorunları gibi zararlarının olduğu görülmüştür. Meslek Yüksekokulu,  sosyal medya,  öğrenci 
  
Makale Gönder