KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-1

TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE ANKARA SEHRİ YERLESMELERİ

Emine Erdoğan 

Bu makalede Ankara tahrir defterlerine göre XVI. yüzyılda Ankara sehrinin yerlesmeleri incelenmistir. 1523/30 ve 1571 tarihli tahrir defterlerine göre Ankara sehri yerlesmeleri, kale içi yerlesmeleri ve kale çevresi yerlesmeleri olmak üzere iki kısımdan olusmaktaydı. Klâsik bir Osmanlı sehir yapısına sahip olan Ankara sehri, tahrir defterlerine göre kale içinde 7, kale çevresinde ise 81 yerlesim yerine (mahallelere) sahip idi. Bu mahalleler genellikle bir dinî ve sosyal yapının etrafında olustugu gibi ticaret ve sanayi açısından önemli meslek gruplarına ait mekânların çevresinde de sekillenmisti.Ankara,  Osmanlı Dönemi Ankara,  Ankara Tahrir Defteri 
  
Makale Gönder