KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-2

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI BİYOLOJİ II DERS KONULARININ ÖĞRETİLMESİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİLERİ

Tohit Güneş,  Handan Güneş,  Dilek Çelikler 

Bu çalışmada, kavram haritalarının Fen Bilgisi Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin, biyoloji II dersi kapsamında bulunan 8 biyoloji konusunu öğrenme başarısı üzerindeki etkileri geleneksel öğretim yöntemiyle karşılaştırılarak incelenmiştir. Çalışmaya toplam 140 öğrenci katılmıştır. Bunların 70’i kontrol grubunu 70’i ise deney grubunu oluşturmuştur. Kontrol grubuna konular geleneksel öğretim yöntemi ile anlatılmıştır. Deney grubunda ise konular geleneksel olarak anlatıldıktan sonra öğrencilere kavram haritası hazırlattırılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 11.5 istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiştir. İki grup arasındaki başarı, t-testi analiziyle tespit edilmiştir.


Konular anlatıldıktan sonra kavram haritası hazırlayan deney grubunun, geleneksel öğretim yönteminin kullanıldığı kontrol grubuna göre daha başarılı olduğu saptanmıştır (t=6,48, p< 0.001). Kavram haritaları zor anlaşılan bazı biyoloji konularının öğretiminde kullanılabilir kanısındayız.Kavram haritası,  Fen eğitimi,  Biyoloji öğretimi,  Öğrenci başarısı 
  
Makale Gönder