KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-2

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN (BİT) OKUL KÜLTÜRÜNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖĞRETMEN EĞİTİMİ İÇİN STRATEJİLER VE ÖNERİLER
Taner ALTUN 

Bu çalışma değişen dünyada karşılaşılan problemlerle nasıl başa çıkılacağı konusunda bir bakış açısı sunmakla beraber, eğitimde değişme süreci ve bu süreçte Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) rolünü açıklamayı amaçlamaktadır.Çalışmanın diğer amacı ise şu sorulara cevap aramaktır: BİT okulu ve okul kültürünü etkiler mi? Eğer etkilerse bir okul bu etkiyi en çok hangi yönde hisseder? BİT gerçekten bir okulu değiştirir mi, yoksa BİT bir okulun değişimine katkıda mı bulunur? Ve son olarak bu değişim sürecinin öğretmen eğitimine yansımaları nelerdir? Bu çalışma literatür taramasına dayalı olarak, eğitimde değişim ve BİT nin rolü üzerinde son yıllarda yapılan çalışmalara ve kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı ortaya koymaktadır. Çalışma BİT’in okullar açısından önemli yerini analiz etmekte ve öğretmenlerin profesyonel gelişimleri için önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. Çalışma öğretmen yetiştirme programlarına yönelik eğitimde değişim ve BİT ile ilgili bazı uygulanabilir öneriler sunmaktadır.Eğitimde değişme,  Bilgi ve İletişim Teknolojileri,  Okul Kültürü,  Öğretmen Eğitimi 
  
Makale Gönder