KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-1

&CCEDİL;OCUKLARDA SOSYO-EKONOMİK DÜZEYİN FİZİKSEL UYGUNLUĞA ETKİSİNİN AAHPERD FİZİKSEL UYGUNLUK TEST BATARYASI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Dursun Güler,  Mehmet Günay 

Bu çalışmada amaç 8-10 yaşları arasındaki erkek çocuklarda sosyo-ekonomik düzeyin fiziksel uygunluğa etkisinin AAHPERD (American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance) test bataryası ile araştırılmasıdır.


Araştırmaya Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarından 295, özel okullardan 271 olmak üzere
toplam 566 sağlıklı öğrenci denek olarak katılmıştır.


Araştırmada sosyo-ekonomik düzeyin belirlenmesinde sosyo-ekonomik yapı göstergeleri olan anne ve baba eğitimi, çocuk sayısı, yaşam çevresi, kendine ait odaya sahip olma durumu ve aile gelir düzeyinden yararlanılmıştır.


Ölçüm ve test sıralaması vücut ağırlığı ölçümü, boy uzunluğu ölçümü, otur-eriş testi, skinfold ölçümleri, mekik çekme testi, barfikste kol çekme testi ve 1 mil koş-yürü testi şeklinde olmuştur.


Verilerin istatistiksel analizinde öğrencilerin AAHPERD testlerine yönelik ortalama, satandart sapma, maksimum ve minimum değerleri alınmış; sosyo-ekonomik düzey ile AAHPERD testlerine yönelik ilişkilerin değerlendirilmesinde Korelasyon Analizi (Pearson) testi uygulanmış ve değerlendirilmiştir.


Sonuç olarak, sosyo-ekonomik düzeyin çocukların fiziksel uygunluklarını etkilediği bulunmuş; dolayısıyla
8, 9 ve 10 yaş çocuklarda yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip olanların, düşük seviyedekilere oranla, skinfold
toplamları ve mekik çekme açısından kuvvet özelikleri; düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip olanların ise, yüksek seviyedekilere oranla, esneklik, barfikste kol çekme açısından kuvvet ve kardiyovasküler dayanıklılık özellikleri yüksek olabilir.Fiziksel Uygunluk,  Sosyo-Ekonomik Düzey,  Çocuklar,  AAHPERD 
  
Makale Gönder