KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-2

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN, BARINMA VE BESLENME DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

Kemal Filiz,  Metin Demir 

Araştırma, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin, öğrenimleri süresince barınma ve beslenme durumlarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Tesadüfi yöntemle seçilen, 3. ve 4. sınıftan 133 erkek 110 bayan toplam 243 kişiye, 25 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Araştırmaya katılan erkeklerin yaş ortalaması 22,84 ± 2,03 yıl bulunurken, % 64’ ü (n = 84) kiralık evde, % 27’ si (n = 36) ailesiyle beraber kaldıkları, % 77,4’ ü ailesinin oturduğu evin kendilerine ait olduğu, günlük öğün olarak en çok akşam yemeklerini yedikleri ( % 34 ), 23 cevapsıza karşılık 110 kişi ortalama aylık yiyeceğe 126,636,400 TL verdikleri tespit edilmiştir. Bayanların ise yaş ortalaması 21,66 ± 1,94 yıl, % 53,6 sı (n = 59) kiralık ev tuttukları, % 24,4’ü (n = 27 ) ailesiyle beraber aynı evde kaldıklarını, % 74,5’ i ailesinin oturdukları evin kendilerine ait olduğunu belirtirken, günlük öğünde en çok akşam yemeğini yedikleri ( % 32,4 ), 21 kişi cevap vermezken cevap verenlerden 89 kişi, aylık ortalama yiyeceğe 116,404,500 TL harcadıkları tespit edilmiştir.


Sonuç olarak, erkek ve bayan öğrenciler eğitimin kendine özgü getirdiği şartlar nedeniyle rahat ve sakin ortam için imkanlarını da zorlayarak evde kaldıkları, beslenme yönünden de evi daha ekonomik bulmaları nedeniyle tercih ettikleri ortaya çıkmıştır.


İstatistik olarak, verilerin aritmetik ortalaması, standart sapması ile yüzdelik değerleri hesaplanmıştır.Barınma,  Beslenme,  Öğrenci 
  
Makale Gönder