KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-1

İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ DERSLERİNDEKİ DENEYLERİN YAPILMA SIKLIĞI VE FİZİK DENEYLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Aykut Emre Bozdoğan,  Necati Yalçın 

Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de eğitimin daha etkili hale getirilmesi için gerek eğitim programlarında gerekse teknolojik donanım sağlanması yolunda, birçok çalışmalar yapılmış ve hala da yapılmaktadır. Özellikle eğitimimizin ilköğretim kademesindeki düzenlemeler diğer eğitim kademelerine temel oluşturduğundan dolayı büyük önem taşımaktadır.


Toplumumuzun gelişip güçlenmesinde fen bilgisi öğretiminin önemi büyüktür. Etkili bir fen bilgisi öğretimi için yeterli donanım, uygun yöntem ve metotlarla geliştirilmiş programlar uygulamaya konulmuştur. Bu araştırmada uygulamadaki fen bilgisi programının ne derece gerçekleştirildiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Burada amaç, fizik deneylerinin ne derece yapıldığının saptanması ve deneylerin yapılması sırasında karşılaşılan sorunların tespit edilmesidir.Fen öğretimi,  Fen Öğrenimi,  Fizik Deneyleri 
  
Makale Gönder