KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2014/Cilt 15,Sayı-1

HASİP AHMET AYTUNA’NIN TÜRK EĞİTİM TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
Mustafa GÜÇLÜ 

Hasip Ahmet Aytuna 1895 yılında Bulgaristan’ın Vidin ilçesinin Akcami mahallesinde dünyaya gelmiş, ilk ve ortaokulunu Vidin’de tamamlamıştır. 1910 yılında Bursa İdadisini yatılı olarak kazanmış, burada beş yıllık bir eğitim görmüştür. Pedagoji eğitimini 1922 ve 1926 yıllarında Sofya Üniversitesi Pedagoji Bölümü’nde tamamlayan Aytuna, ülkesinde görmüş olduğu baskılar sonucu 1931 yılında anavatanı Türkiye’ye gelmiştir. Türkiye’de çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinde bulunmuş, büyük çoğunluğu eğitimle ilgili çok sayıda kitap ve makale yazmıştır. Bu araştırmada Hasip Ahmet Aytuna’nın hayatı ve eserleri ile Türk eğitimine olan katkıları ele alınmıştır. Onun özellikle eserlerinde eğitim ve öğretim süreci, çocuk eğitimi, okulun mevcut ve gelecekteki durumu, kadın eğitimi, kekemelik problemi ve kooperatifle ilgili düşünceleri dikkat çekmektedir.Hasip Ahmet Aytuna,  didaktik,  metot,  Comenius 
  
Makale Gönder