KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-2

ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ KURAMI VE BDÖ TASARIMINA YENİ BİR DİNAMİK YAKLAŞIM
Murat Paşa UYSAL 

Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ) yazılımlarını tasarlamak ve geliştirmek yoğun zaman ve kaynak gerektiren süreçleri içermektedir. Yazılımların öğretimsel açıdan kalitesini belirleyen önemli unsurlardan birisi uygun öğretim tasarımı süreçlerinden geçirilmeleri, diğeri ise öğretim sırası veya sonrasındaki ihtiyaçlara süratle cevap verebilmeleridir. İyi bir BDÖ tasarım modeli, öğretim tasarımı ve yazılım geliştirme süreçleri açısından etkili ve verimli bir dinamik yaklaşımın benimsenmesini gerektirmektedir. Bu çalışmada, BDÖ’in doğasına uygun olduğu düşünülen Öğretim Etkinlikleri Kuramı (Instructional Transaction Theory) ile BDÖ yazılımı geliştirme süreçlerine Çevik Yazılım Geliştirme (Agile Software Development) doğrultusunda getirilen dinamik yaklaşım ele alınmıştır.BDÖ Tasarımı,  Öğretim Etkinlikleri Kuramı,  Çevik Yazılım Geliştirme 
  
Makale Gönder