KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2014/Cilt 15,Sayı-1

OKUL ÖNCESİ DÖNEM RESİMLİ ÖYKÜ KİTAPLARININ COĞRAFİ KAVRAMLARI İÇERMESİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Özge KILIÇ,  Havise GÜLEÇ,  Salih Zeki GENÇ 

Bu araştırmada, Türkiye’de basılmış okul öncesi dönem çocuklarına yönelik hazırlanan resimli öykü kitaplarının coğrafi kavramları içerip içermediğini analiz etmek ve buna ek olarak, okul öncesi dönem öğretmenlerinin, çocuklara coğrafi kavramları öğretmede resimli öykü kitaplarını kullanma durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda; örneklemde yer alan resimli öykü kitaplarında en fazla işlenen kavramın “yer” olduğu, en az işlenen kavramın ise, “harita” olduğu saptanmıştır. Coğrafi kavramların okul öncesi dönem resimli öykü kitaplarındaki yeri ve önemi ve bu kitapların ne derece etkin kullanıldığını belirlemek amacıyla 15 açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılarak öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. Bulgular sonucunda, genel olarak okul öncesi öğretmenlerinin coğrafi kavramları içeren resimli öykü kitaplarını çocuklara coğrafya eğitimi vermek amacıyla kullandıkları anlaşılmıştır.Çocuk edebiyatı,  okul öncesi,  resimli öykü kitapları,  coğrafi kavramlar 
  
Makale Gönder