KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYACI ALGISI II: FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Yurdal DİKMENLİ,  Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ 

Bu çalışma coğrafya öğretmen adaylarının coğrafyacı algısına ilişkin imajlarını açığa çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Coğrafya öğretmeni adaylarının coğrafyacının fiziksel özelliklere ilişkin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın verileri Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Coğrafya Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 74 coğrafya öğretmen adayından alınmıştır. Nitel desende tasarlanan çalışmada toplanan dokümanlar içerik analizi ile tümevarımsal olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda coğrafya öğretmen adaylarının coğrafyacının taşıdığı fiziksel özelliklere ilişkin algıları dış görünüş (1), bedensel yapı (2) ve karakteristik özellik (3) olmak üzere üç kategoriden oluştuğu görülmüştür. Katılımcıların çizimlerinden ortak bir coğrafyacı dış görünüşü tasviri yapıldığında; arazi çalışmasında ağırlıklı olarak bol, rahat, çok cepli pantolon ve yelek ile uzun arazi çalışmaları sonunda saç ve sakal bakımı ötelenmiş bir görselin ortaya çıktığı; sınıf, laboratuvar, çalışma odası gibi iç mekân çizimlerinde ise coğrafyacının resmi veya günlük kıyafetli saç-sakal bakımı özenli olarak resmedildiği söylenebilir. Coğrafya öğretmeni adaylarının coğrafyacının cinsiyetine ilişkin algıları cinsiyet önemli değildir, erkek ve kadın olmak üzere 3 kategoride; yaşına ilişkin algıları ise herhangi bir yaşı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Coğrafya eğitimi,  coğrafyacı algısı,  coğrafya öğretmeni adayları,  fiziksel özellikler,  coğrafyacının fiziksel özellikleri 
  
Makale Gönder