KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-1

YAHUDİLERİN FİLİSTİN’E YERLEŞME GİRİŞİMLERİ VE SÜLEYMAN FETHİ BEY’İN LAYİHASI (1911)

Hasar Karaköse 

Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın Suriye yönetimi Hıristiyan ve Yahudilere çok fazla özgürlük verdi.Bundan yaralanan Hıristiyan ve Yahudiler, Suriye ve Kudüs’te misyoner okulları, hastahaneler ve yetimhaneler açtılar.


İngiltere ve Almanya’dan büyük destek gören Yahudiler 1880 tarihinden itibaren Filistin meselesini dünya gündemine taşıdılar. Filistin’den toprak satın almak isteyen Yahudilere Sultan İkinci Abdülhamid büyük tepki göstermiş ve Siyonizm’in ilk lideri Teodor Herzl’in bütün tekliflerini reddetmiştir. Fakat Filistin’den toprak satın alımının yasaklanmasına rağmen Yahudiler toprak satın almış ve Kudüs’e göç etmişlerdir.


1911 tarihinde Nablus’ta mutasarrıflık yapan Süleyman Fethi Bey hükümete Kudüs konusunda bir layiha göndermişti.Layihada, Müslüman nüfusun azaldığını, Yahudilerin toprak satın almaya ve yerleşmeye devam ettiğini, Osmanlıca ve Arapça bilenlerde azalma olduğunu hükümete bildirdi. Ayrıca hükümetten Kudüs’te Ezher Üniversitesi gibi bir üniversite kurulması ve eğitime önem verilmesi gibi talepleri olmuştur.Yerleşme,  Filistin,  nüfus,  toprak,  Kudüs 
  
Makale Gönder