KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2000/Cilt 1,Sayı-1

SEYFE HAVZASI’NIN JEOMORFOLOJİSİ(KIRŞEHİR)

Hayriye Sayhan 

Seyfe havzası kapalı bir havzadır. Yöre yarı kurak iklim şartlarına sahiptir. Bu klimatik koşullar yörenin morfodinamiğini de etkilemiştir. Dolayısıyla yöre yarı kurak bölge morfolojisini tam anlamıyla yansıtmaktadır. Havza tabanında 311 km²’ lik bir playa düzlüğü mevcut bulunmaktadır.

Playa düzlüğü lakiistrin sedîmentlerle çevrilidir. Bu sedimentler aynı zamanda eski Seyfe gölünün seviyelerini içermektedir.  

Lakiistrin sedimentler ile havza çevresindeki dağlık alanlar arasında petimsen ve glasi yüzeyleri yer almaktadır.                      

Havzanın dış drenaja bağlanması, dağlık alanların Plio-Pleistosen ’de belirli mevkiilerden yarılması ile mümkün olmuştur.

Sahada bugün mevcut olan drenaj şebekesi periyodik akışa sahiptir. Playa kenarı ile glasilerin alt yamaçlarından çok sayıda küçük kaynaklar çıkmaktadır.

Bütün bu özellikler dikkate alındığında havzayı bir Playa-Bolson olarak nitelendirmek doğru olacaktır.Seyfe Havzası,  Playa,  Pediment,  Glasi 
  
Makale Gönder