KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2008/Cilt 9,Sayı-1

CANLILAR BİLİMİ KONUSUNDA TIMSS-R (1999) SORULARI İLE LGS (1999) SORULARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Özlem AFACAN,  Hasret NUHOĞLU 

Eğitim alanında uluslararası ölçme-değerlendirmeleri yapan bir kuruluş International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), katılmak isteyen ülkeleri fen ve matematik alanlarında dört yılda bir yaptığı sınavlar ile karşılaştırmaktadır. 1999 yılında üçüncü kez uygulanan sınava Third International Mathematics and Science Study (TIMSS-R) Türkiye ilk kez katılmıştır. Bu çalışma, tarama modelinin kullanıldığı nitel bir çalışmadır. Bu araştırmanın amacını, TIMSS-R 2000 raporunun fen alanı inceleyerek, katılan diğer ülkelerden toplanan çeşitli verileri, Türkiye’nin verileriyle karşılaştırmak oluşturmaktadır. Ayrıca; TIMSS-R sınavında “Canlılar Bilimi” başlığında yer alan sorular ile Türkiye’de her yıl uygulanan Liselere Giriş Sınavı (LGS)’nda bu konu ile ilgili çıkmış soruları ele alınarak, soru tarzları Bloom Taksonomisi’ne göre analiz edilmektedir. 1999 yılında uygulanan TIMSS-R çalışması ile aynı yıl yapılan LGS sınavının soru tipleri karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin geleceğini etkileyen bir sınav için sadece “bilgi”, “kavrama”, “uygulama” ve “analiz düzeyinde sorular sorulması ölçme aracını yetersiz bırakmaktadır. Bloom Taksonomisi’nde özellikle “analiz, sentez, uygulama ve değerlendirme” düzeylerine önem verilmesi gereklidir ve öğrencilerin belirtilen düzeylerini ölçebilecek sorular sorulabilir. Uygulanan sınavlarda, çoktan seçmeli testlerle birlikte alternatif değerlendirme yöntemlerinden yararlanılması daha iyi olabilir.Bloom taksonomisi,  TIMSS-R,  liselere giriş sınavı (LGS),  canlılar bilimi 
  
Makale Gönder