KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNLÜ FİZİK BİLİM İNSANLARI HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ

Serkan Kapucu,  Mehmet Çılgın 

Bu çalışmada lise öğrencilerinin ünlü fizik bilim insanları hakkındaki bilgileri ve bu bilgileri nasıl öğrendikleri araştırılmıştır. Çalışmanın örneklemini 11. sınıf (N=262) ve 12. sınıf (N=66) öğrenciler oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden 180’i erkek ve 148’i kızdır. Veriler tarama araştırması yöntemi ile açık uçlu bir anket kullanılarak toplanmıştır. Öğrencilerin en fazla bilgi sahibi olduğunu düşündükleri fizik bilim insanları sırası ile Albert Einstein, Isaac Newton ve Galileo Galilei olmuştur. Aksine, öğrencilerin en az bilgi sahibi olduğunu düşündükleri bilim insanları ise Richard Feynman, Marconi ve Erwin Schrödinger’dir. Öğrencilerin yarıdan fazlası ise Robert Hooke, Stephen Hawking, Marie Curie, Alessandro Volta, Werner Heisenberg, James Clerk Maxwell ve James Chadwick hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtmişlerdir. Son olarak öğrencilerin fizik bilim insanları hakkındaki bilgilerinin çoğunu derslerden ve kitaplardan öğrendikleri bulunmuştur.bilim okuryazarlığı,  bilimin doğası,  fizik bilim insanları,  fizik eğitimi 
  
Makale Gönder