KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-2

MİLLÎ MÜCÂDELE DÖNEMİNDE KIRŞEHİR’DE EŞKIYALIK OLAYLARI (1921)
Ahmet GÜNDÜZ 

Bu makalede, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra imzaladığı Mondros Ateşkes Antlaşmasından itibaren ülke genelinde olduğu gibi, Kırşehir’de devlet otoritesinin zayıflamasından istifade ederek ortaya çıkan şakiler ve bunların faaliyetleri hakkında bilgi verilmektedir.Osmanlı Devleti,  I. Dünya Savaşı,  Mondros Ateşkes Antlaşması,  otorite boşluğu,  şakiler ve Kırşehir 
  
Makale Gönder