KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-2

EĞİTİMDEKİ STANDARTLARI &CCEDİL;OCUKLARIN DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRME YOLUYLA YÜKSELTME: ÖĞRETMEN EĞİTİMİ A&CCEDİL;ISINDAN BAZI ÖNERİLER

Yasemin Gödek 

Bu çalışmanın ana amacı, toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla eğitimde standartları yükseltmenin olası yolunun olup olmadığı sorusunu tartışmaktır. Bu nedenle, ilk olarak, eğitimin değişen fonksiyonu ve çocuklara nasıl düşüneceklerini ve nasıl öğreneceklerini öğretmenin önemi vurgulanacak, öğrenme sürecinde fen eğitiminin önemi ve fen eğitiminin sürekli gelişimi incelenecektir. Ikinci olarak, öğrenme teorilerinin ışığında, değişen ve değişmekte olan
öğrenme süreci kavramına işaret edilecek ve İngiltere’de halen uygulanan bilişsel hızlandırma programı olan CASE (Fen eğitimi yoluyla Bilişsel hızlandırma) projesi kısaca incelenecektir. Öğretimin ve öğretimde bilişsel hızlandırma
programının gerekliliği belirtilecektir. Daha sonra, bilişsel hızlandırma programı ve CASE projesinin bulguları tartışılacaktır. Son olarak, öğretmen eğitimi açısından bazı önerilerde bulunulacaktır.Eğitimde standartlar,  fen eğitimi,  öğrenme teorileri,  CASE projesi,  öğretmen eğitimi 
  
Makale Gönder