KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2012/Cilt 13,Sayı-1

İLKÖĞRETİM 4. SINIF MATEMATİK PROGRAMININ ÖĞRENME ALANLARI İLE MATEMATİK ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABINDAKİ SORULARIN ZİHİNSEL ALANLARININ TIMSS’E GÖRE İNCELENMESİ
Veli TOPTAŞ,  Metin ELKATMIŞ,  Tuğçe KARACA 

TIMSS 4 yılda bir yapılan, ülkelerin fen ve matematik başarılarını birçok değişken açısından değerlendiren uluslar arası bir araştırmadır. Türkiye 1999 ve 2007 yıllarında 8. Sınıf düzeyinde bu araştırmaya katılmıştır, çalışmaları devam eden TIMSS 2011’e ise ilk defa 4. Sınıf düzeyinde de katılacaktır. Bu çalışmada ilköğretim 4. Sınıf matematik öğrenci çalışma kitabında yer alan soruların zihinsel ve öğrenme alanlarına göre incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yönteminde kullanılan yazılı doküman analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışma kitabındaki soruların hem öğrenme alanlarına hem de zihinsel alanlara göre yüzdelik dağılımlarının TIMSS ile büyük oranda farklılıklar gösterdiği görülmektedir.TIMSS,  öğrenci çalışma kitabı,  matematik programı,  soruların zihinsel alanları 
  
Makale Gönder