KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2002/Cilt 3,Sayı-2

PROBLEM &CCEDİL;ÖZME YÖNTEMİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILIŞI

Nevzat Köken 

Günümüz dünyasında bireyler, içinde bulunulan ve girilecek çağın şartları çerçevesinde hayata sürekli bir uyum sağlama, çabuk ve etkin karar verebilme zorunluluğu ile karşı karşıyadır. Onun içindir ki, bireyin konulara çeşitli yönlerden yaklaşması ve problemleri çeşitli açılardan çözebilmesi için gerekli bilgi, alışkanlık ve beceriler kazandırması gerekir. Sosyal Bilgiler dersi amaçlarını yerine getirilebilmesi için öğrenciyi aktif, öğrenmeyi kalıcı kılan yöntemlerden biri olan "Problem Çözme" yöntemi, bilginin hem kazandırılmasında ve hem de sürekli hale getirilmesinde önemli bir yere sahiptir.Sosyal Bilgiler,  Sosyal Bilgiler Öğretimi,  Problem Çözme Yöntemi 
  
Makale Gönder