KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-1

EL-CEZİRE KUMANDANI NİHAT PAŞA’NIN EŞKIYA TARAFINDAN SOYULMASI

Durdu Mehmet Burak 

Nihat Paşa 1878 yılında Filibe’de doğmuştur. Paşa 1896 yılında Harp Okulunu, 1899’da da Harp Akademisini bitirmiştir. 1901 yılında kolağası, 1907 yılında binbaşı, 1912 yılında yarbay, 1914 yılında da albay olmuştur.


Balkan Harbi’nde dört yerinden yaralanarak esir düşmüştür. 1915 yılında tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Bu rütbede 2. Ordu Komutan Vekilliği, 14. Kolordu Komutanlığı, Çanakkale 14. Kolordu Grup Komutanlığı, Elcezire Cephesi Komutanlığı yapmış, bunu müteakiben bir süre Adana valiliğine vekâlet etmiştir. Tuğgeneral iken 7.9.1922 tarihinde Askeri Yargıtay Başkanlığı’na atanmış, bu görevde bulunduğu sırada 1928 yılında korgeneralliğe yükselmiştir.


Nihat Paşa ve yaveri 1921 yılında görev yeri olan Diyarbakır’a giderken eşkıyalar tarafından soyulmuş ve yaveri öldürüldükten sonra Nihat Paşa da darp edilmiştir. Daha sonra eşkıyalar yakalanarak adlî mercilere teslim edilmiş ve dördü idama, diğerleri de muhtelif hapis cezalarına çarptırılmışlardır.Nihat Paşa,  El-Cezire kumandanı,  Nihat Anılmış 
  
Makale Gönder