KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-2

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE UYGULANMASI
Ufuk KARAKUŞ 

Bu araştırmada, yeni bilgi öğrenimi için problemleri çıkış noktası olarak kullanma prensibine dayalı bir yöntem olan Probleme Dayalı Öğrenme yaklaşımının uygulanması adımlar halinde verilmeye çalışılmıştır. Bu yaklaşımın en önemli özelliği hem yeni hem de var olan bilgilerin desteği ile öğrenmeyi sağlayan problemlerin kullanılmasıdır. Öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri durumlar problem senaryosu olarak onlara sunulur ve yeni bilgilerin öğreniminde öğrencileri teşvik eder ve problem senaryosu çerçevesinde bilgilerin sentezi yapılır.Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ),  Çevre Eğitimi,  Uygulama 
  
Makale Gönder