KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2014/Cilt 15,Sayı-2

TÜRKİYE’DEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Fulya Damla KENTLİ 

Meslek tercihi öğrencilerin hayatında önemli rol oynadıklarından, birçok araştırmacı öğrencilerin mesleki karar verme süreçlerini etkileyen araştırmalar yapmıştır. Bu çerçevede bu çalımada Türkiye’deki lise öğrencilerinin meslek seçiminin arkasındaki nedenler araştırılmıştır. Araştırmaya 71’i kız 50’si erkek olmak üzere toplam 121 öğrenci katılmıştır. Görüşmeler içerik analizi yapılarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin meslek tercihi ile bu tercihi etkileyen faktörler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için Ki-kare testi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin meslek tercihini ilgileri, ilgi duydukları dersler, aile ve prestij faktörleri cinsiyet bağlamında da etkili olurken, örneğin eğitim daha çok kızlar tarafından seçilen bir melek olurken, mühendislik daha çok erkekler tarafından seçilmiştir. Diğer taraftan, iş ve gelir imkanı, rehber öğretmen ve okul türü öğrencilerin meslek seçiminden bağımsız olduğu bulunmuştur.Meslek tercihi,  lise öğrencileri,  cinsiyet farklılıkları 
  
Makale Gönder