KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-2

EĞİTİMDE BİREYİ TANIMANIN ÖNEMİ

Vedat Aktepe 

Eğitimde; öğrencilerin bireysel farklılıklarının farkına varmak, verilecek olan konunun özelliğine göre uygun yöntem ve teknikleri kullanmak, eğitim etkinliklerimizin içeriğini öğrencinin bireysel farklılığına göre belirlemek, hiç kuşkusuz her öğretmenin istediği bir durumdur. Öğrencinin tanınması için; bireylerin yetenekleri, başarı ve başarısızlıkları, kişisel ve sosyal uyum düzeyi sorunları, zayıf ve güçlü yanları, tavır ve değer yargıları, yetiştiği çevrenin geliştirici ve engelleyici etkileri gibi daha pek çok özelliklerinin ayrıntılı olarak bilinmesini gerektirir. Bireyin niteliklerini tanımanın amacı, farklı nitelikleri ile bireyi betimlemek ve hangi koşullarda ne şekilde davranacağını yordamaktır. Eğer, insan gibi karmaşık bir organizma ise, davranışlarını betimleme ve davranışlarını yordama işi oldukça zordur. Bu çalışmanın amacı; Eğitimde bireyi tanıma açısından öğretmen ve öğrencinin durumunu, eğitimde bireyi tanıma kavramı ve süreci ile eğitimde bireyi tanımanın gerekliliğini ortaya koymaktır.Eğitim,  bireyi tanıma,  öğretmen,  öğrenci 
  
Makale Gönder