KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

ERASMUS CAZİBESİ: DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYUM SÜRECİ
Mehmet Ali İÇBAY 

Öğrenci değişim programları öğrencilerin yüksek öğrenimlerini bir kısmını başka bir ülkede devam ettirmelerine olanak veren uluslararası örgütlenmelerdir. Bu araştırma Erasmus değişim programı ile Eylül 2014 – Haziran 2015 dönemlerinde Çanakkale’ye gelen 12 öğrencinin Türk kültürüne uyum sürecini etraflıca ve derinlemesine betimlemeyi amaçlamıştır. Veriler 2 odak görüşmesi, 11 yarı yapılandırılmış görüşme, 6 öğrenci günlüğünden elde edilmiştir. Değişim öğrencilerinin Türk kültürüne uyum süreci hakkında elde edilen bulgular üç başlık altında tartışılmıştır: (1) değişim öğrencilerin Çanakkale’deki ilk günleri, (2) Çanakkale’de zaman geçirirken yerelleşmeleri ve (3) Çanakkale’den ayrılıp ülkelerine dönmeleri. Bulgular bize değişim öğrencilerinin ilk günlerinin barınma ve yeme gibi temel ihtiyaçlarını giderirken karşılaştıkları sorunlar nedeniyle kriz dolu olduğunu, yerel halkla zaman geçirdikçe uyumlarının artmasıyla balayı zamanı yaşadıklarını ve ülkelerine dönerken Erasmus cazibesinin sona ermesinden dolayı ikilem yaşadıklarını göstermiştir.Öğrenci değişim programı,  kültürel uyum,  Erasmus,  Çanakkale 
  
Makale Gönder