KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-1

FARKLI YÖNTEMLERLE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRETMEN ADAYLARININ DÜŞÜNME STİLLERİ DEĞİŞİR Mİ?
Elif ESMER,  Sertel ALTUN 

Düşünme stilleri kişinin düşünürken tercih ettiği yola işaret eden bir bireysel farklılık olarak görülmektedir. Yapılan pek çok araştırma bu stillerin çeşitli değişkenlere (cinsiyet, yaş, akademik disiplin, akademik seviye gibi) göre farklılaştığını ortaya koymuştur. Bu araştırmada düşünme stillerinin öğretmen yetiştirme alanında kullanılan öğretim yöntemlerine göre farklılaşma durumu incelenmiştir. Bu amaçla araştırmada farklı anabilim dallarında öğrenim gören794 öğretmen adayına, R. J Sternberg ve R. K Wagner (1992) tarafından geliştirilmiş Düşünme Stilleri Ölçeği ile araştırmacı tarafından geliştirilmiş Yöntem Belirleme Ölçeği uygulanmıştır. Yapılan veri analizi sonucunda, farklı yöntemlerle öğrenim gören öğretmen adaylarının “yürütmeci” ve “aşamacı” düşünme stili ortalama puanlarında anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir.Öğretim yöntemleri,  düşünme stilleri,  öğretmen yetiştirme,  zihinsel stiller,  bireysel farklılıklar 
  
Makale Gönder