KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-1

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI HAKKINDA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
Çavuş ŞAHİN,  Osman Yılmaz KARTAL,  Aylin İMAMOĞLU 

Araştırmanın amacı Okul Öncesi Öğretmeni adaylarının Okul Öncesi Öğretmeni Yetiştirme Programı hakkındaki değerlendirmelerini ortaya koymaktır. Araştırma betimsel türde nitel bir çalışmadır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği okuyan 30 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının, Okul Öncesi Öğretmeni YetiştirmeProgramı hakkında görüşleri alınmıştır. Alınan cevaplara göre, lisans programında önemli değişiklikler yapılması ve programın etkililiği sürekli ölçülmesi gerekmektedir. Hâlihazırda okutulan bazı derslerin içerik ve öğretim yöntemleri geliştirilmeli ve bunlar yapılırken öğretmen adaylarının ihtiyaçları da dikkate alınmalıdır.Okul öncesi öğretmen yetiştirme programı,  öğretmen adayı,  meslek bilgisi-alan eğitimi-genel kültür dersleri 
  
Makale Gönder