KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ORANTISAL DURUMLARI ORANTISAL OLMAYAN DURUMLARDAN AYIRT EDEBİLME BECERİLERİ

Zülbiye Uçar,  Figen Bozkuş 

Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin orantısal ve orantısal olmayan durumları ayırt edebilme becerilerinin belirlenmesidir. Bu amaçla öğrencilerin orantısal ve orantısal olmayan problemlerin çözümünde kullandıkları stratejiler incelenmiştir. Araştırma, 4. , 5., 6. ve 7. sınıf ilkokul ve ortaokul öğrencileri olmak üzere toplam 320 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmanın verileri, dört problemden oluşan bir test ile toplanmıştır. Testteki problemlerden iki tanesi toplamsal durumları (orantısal olmayan) ve iki tanesi ise çarpımsal durumları (orantısal) içermektedir. Öğrencilerin kullandıkları stratejiler çarpımsal ve toplamsal olmasına göre sınıflandırılmıştır. Araştırma sonuçları, bazı öğrencilerin iki problem durumunu ayırt edemediklerini, toplamsal durumu içeren problemlerde çarpımsal çözüm stratejilerini kullanma, çarpımsal durumu içeren problemlerde ise toplamsal çözüm stratejilerini kullanma eğilimini gösterdiği tespit edilmiştir.Oran-orantı,  orantısal akıl yürütme,  ilkokul ve ortaokul öğrencileri 
  
Makale Gönder