KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2007/Cilt 8,Sayı-2

AYRINTILAMA KURAMINA DAYALI BİR ÖĞRETİMDE BELLEK DESTEKLEYİCİLERİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINA ETKİSİ
Özgen KORKMAZ,  Ahmet MAHİROĞLU 

Bu araştırmanın amacı; öğretimi ayrıntılama kuramı uyarınca ve kuramın önerdiği bilişsel strateji uyaranları kısmında bellek destekleyicilere yer verilerek oluşturulan tasarımın, başarıya ve kalıcılığa etkisini araştırmaktır.


Araştırmanın örneklemini, 2006–2007 yarıyılında Ahi Evran Ün. Eğitim Fak. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ikinci sınıf, birinci yarıyıl programında bulunan “Türk Dili I: Ses ve Şekil Bilgisi” dersini alan iki şubedeki 54 öğrenci oluşturmaktadır.


Araştırmada öntest-sontest-izleme testi kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Gruplara uygulama öncesinde öntest, uygulama sonunda sontest, bitiminden üç hafta sonra da kalıcılık testi uygulanmıştır. Öntest ve kalıcılı testi için aynı test kullanılmış, sontest olarak ise denk farklı bir test kullanılmıştır.


Yapılan analizler sonucunda deneysel yöntemin, bilgi ve kavrama düzeylerinde başarıya ve bilgi düzeyindeki kalıcılığa, geleneksel öğretim yaklaşımına göre daha çok katkı sağladığı bulunmuştur.Öğretimi ayrıntılama Kuramı,  Bellek destekleyiciler,  Türkçe dil bilgisi öğretimi 
  
Makale Gönder