KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-2

LİSE 1. SINIF BİYOLOJİ DERSİ “YAŞAMIN TEMEL BİLEŞENLERİ” ÜNİTESİNİN ANALİZİ VE AŞAMALILIK İLİŞKİSİ

Osman Yıldırım,  Olcay Sinan,  Burcu Güngör 

Öğretmenler, okullarda öğretim programlarının uygulayıcısı konumundadır. Öğretim programları da öğretmenler için önemli bir rehber niteliğinde olup bunların değişen eğitim anlayışına göre yapılması ve tekrar düzenlenmesi de oldukça önemlidir. Bu anlayışla program tasarısı niteliğinde olan bu çalışmada lise 1. sınıf biyoloji dersi “Yaşamın Temel Bileşenleri” ünitesinin analizi ve aşamalılık ilişkisi hazırlanmıştır. Bu amaçla öncelikle MEB programına göre ünitenin içeriği belirlenmiştir. Daha sonra Bloom’un tam öğrenme modeline göre bilgi basamağından uygulama basamağına kadar ünitenin hedefleri tespit edilmiştir. Son olarak belirlenen bu hedefler arasındaki aşamalılık ilişki tablosu ve değerlendirme aracı olarak kullanılan belirtke tablosu hazırlanmıştır.Program Tasarısı,  Yaşamın Temel Bileşenleri,  Biyoloji Eğitimi,  Lise Birinci Sınıf Biyoloji Dersi 
  
Makale Gönder