KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2014/Cilt 15,Sayı-1

KAZIM NAMİ DURU’NUN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME KATKILARI VE “ÇOCUK BAHÇESİ REHBERİ” ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ
Ali GURBETOĞLU,  Sibel ATLI 

Türkiye’de okul öncesi eğitimin başlangıcı II. Meşrutiyetin ilk yıllarına dayanır. Bu dönemde yürütülen ilk çalışmalar ve uygulamalar, çağdaş okul öncesi eğitim anlayışı ile önemli benzerlikler gösterir. Bu alanda çalışma ve uygulamalarıyla Kazım Nami (Duru) öncü isim olmuştur. Onun çalışmaları; okul açmak, öğretmen yetiştirmek, program geliştirmek, öğretmenler için kılavuz kitap hazırlamak gibi okul öncesi eğitimi bütün yönleriyle kapsayıcı niteliktedir. Araştırmada, Türkiye’de okul öncesi eğitimin doğuşu ve ilk uygulamalar, Duru’nun eğitimci kişiliği ve anaokulu öğretmenleri için 1915’te hazırladığı “Çocuk Bahçesi Rehberi” adlı kılavuz kitabı üzerinden değerlendirilmiştir. Kılavuz kitapta konu ve etkinliklere yer veriliş tarzı, “yapılandırmacı eğitim” anlayışının ve “eğitimde drama” uygulamalarının ilk örneklerini sunması da ilgi çekicidir.Okul Öncesi,  Çocuk Bahçesi Rehberi,  Kazım Nami,  Okul Öncesi Programı,  Çocukluk Tarihi 
  
Makale Gönder