KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2015/Cilt 16,Sayı-3

MEHMET ALİ PAŞA ZAMANINDA MISIR’DA EĞİTİMİN BATILILAŞMASI
Mustafa ERGÜN 

Mısır'da Mehmet Ali Paşa'nın uyguladığı Batılılaşma ve modernleşme çabası birçok açılardan incelenmeye değerdir. Bir açıdan bakıldığında Osmanlı Batılılaşması tipinde, bir açıdan da bakıldığında ondan çok daha yoğun bir Rusya veya Japonya Batılılaşması tipinde bir sosyal harekettir. Bu modernleşme içinde eğitim kurumlarının da önemli bir yer aldığı görülmektedir. Bu çalışmada genellikle Batılı ve orijinal kaynaklara dayanarak Mısır modernleşmesinin eğitim alanındaki okulları, çalıştırdığı yabancı uzmanlar, Avrupa'ya öğrenci gönderme faaliyetleri ana hatlarıyla incelenmiştir. Mehmet Ali Paşa?nın bir “aydın” despot olarak ülkesini kısa zamanda güçlü bir ordu, sağlam bir bürokratik yönetim ile gelişmiş bir sanayi ülkesi haline getirmek için çalışmalar yaptığı görülmektedir. Ancak sağlam bir alt yapının olmaması, Paşanın şüpheci davranışları, modernleşmeye destek veren adamların çoğunun maceraperest ve çekişmeli kişilik yapısına sahip insanlar olması modernleşmenin sağlam zeminlere oturmasını engellemiştir. O sırada değişen dünya şartları da değişimin sürekli olmasını engellemiştir. Dolayısıyla bu modernleşme çabaları büyük ölçüde Paşa?nın hayatı ile sınırlı kalmıştır.Batılılaşma,  Mısır,  Mehmet Ali Paşa,  eğitim,  modernleşme 
  
Makale Gönder