KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2012/Cilt 13,Sayı-1

BİRİNCİ SINIF ÖĞRETİMİNE BÜTÜNSEL YAKLAŞIM VE ÖĞRETİMDE BİREYSELLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Ayşe Nur CANBULAT,  Meriç TUNCEL 

Bu çalışmada, ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okul olgunluğunu belirleyen Bilişsel, Fiziksel, Dil, Duygusal ve Sosyal gelişim alanları olmak üzere beş gelişim alanındaki hazırbulunuşluk düzeyleri Kutluca Canbulat (2010) tarafından Türkçe’ye adaptasyonu yapılmış “Kiel Okula Alma Testi” ile belirlenerek her bir öğrencinin birinci sınıf öğretimi ile özdeşleşmiş olan becerilerdeki gelişimi desteklenmeye çalışılmıştır. Çalışma eylem araştırması ile desenlenmiştir. Çalışma araştırma grubu basit şans yoluyla seçilmiş bir ilköğretim okuluna başlayan birinci sınıf öğrencileri arasından ölçüt örnekleme yoluyla seçilmiş 10 öğrencidir. Öğrencilere sunulan bireysel destek eğitimi yoluyla birinci sınıf öğretimine bütünsel bir yaklaşım izlenmiştir. Araştırma bulgularına göre bütünsel olarak desteklenen öğrencilerin becerilerinde gelişmeler gözlenmiştir.Bütünsel gelişim,  okul olgunluğu-öğrenme hazırbulunuşluğu,  okula alma testi,  bireysel farklılıklar 
  
Makale Gönder