KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-2

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ &CCEDİL;ÖZELTİLER KİMYASINI ÖĞRENMELERİNE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Adem Taşdemir,  Mustafa Sarıkaya 

Çözeltiler kimyası, sadece kimyacılar değil, fizik ve biyolojide çalışanlar ile birlikte tıp ve mühendislik bilimleri alanlarında çalışanların da bilmesi gereken bir fen konusudur. Fen öğretimi üzerine yapılan araştırmalar, öğrencilerin, diğer fen konuları ile birlikte, çözeltiler konusunda da çok sayıda yanlış kavramalara sahip olduklarını göstermektedir. Yanlış kavramaların en az düzeye indirilmesi ve öğrenmenin kalıcı olması için ise birçok yöntem ve teknik geliştirilmektedir. Bu araştırmada, İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ve Geleneksel Öğrenme Yöntemi uygulanarak, öğrenci başarısı ve öğrencilerin derse karşı tutumları yönünden yöntemlerin etkisi karşılaştırılmıştır. Uygulama verilerinin analizi sonucunda İşbirlikli Öğrenme Yönteminin, Geleneksel Öğrenme yöntemine göre erişileri bakımından daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Öğrenci tutumlarının incelenmesinde ise Geleneksel Öğrenme gruplarındaki öğrencilerin laboratuvar dersine karşı olumsuz yönde tutum geliştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.Fen Bilgisi Öğretmen Adayı ,  Fen Eğitimi ve Öğretimi,  İşbirlikli Öğrenme,  Yanlış Kavrama 
  
Makale Gönder