KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-2

HİRFANLI BARAJ GÖLÜ ALGLERİ

Tülay Baykal,  İlkay Açıkgöz 

Hirfanlı Baraj Gölü fitoplanktonik alg florası Ekim 1998- Haziran 2000 yılları arasında incelenmiştir. Fitoplanktonda Cyclostephanos dubius (Fricke) Round dominant olup,mevsimsel dağılım oldukça karmaşıktır. Epipelik organizmalardan Navicula cryptocephala Kützing, N. pupula Kützing, Nitzschia palea


(Kützing) W. Smith, N. fonticola Grunow, Oscillatoria tenuis C.A. Agardh tür kompozisyonu ve algal patlamalar açısından dikkat çekici olmuştur. Türlerin dağılımı Bacillariophyta (208), Chlorophyta (65), Cyanophyta (39), Euglenophyta (10), Dinophyta (5) ve Chrysophyta (2) olmak üzere toplam 329 alg türü teşhis edilmiştir.


Göl suyu alkali karakterli olup, pelajik bölge oksidasyonu yeterlidir ancak algal patlamaların olduğu kıyı bölgelerinde zaman zaman kokuşmalar olmaktadır.Hirfanlı Baraj Gölü,  algler,  fitoplankton,  epipelik,  epifitik,  epilitik 
  
Makale Gönder